The word "literature" has different meanings depending on who is using it. It could be applied broadly to mean any symbolic record, encompassing everything from images and sculptures to letters.

viernes, 10 de febrero de 2012

18 september - 23 oktober 2011 - EI Huis

het kwartier
de lus en de
spiegeling


Deze drie markante gegevens maakten een in-druk bij een eerste bezoek aan het
EI-huis aan de Sassekaai en na verloop van tijd bleven ze ook behouden als
na-druk.

Ze dienden als vertrekpunt om een (persoonlijke) formatie van
een reeks betrekkingen op te bouwen - in de vorm van objecten en
tekeningen.

Hier en daar worden er dingen losgekoppeld en op een
associatieve manier weer herenigd of herhalen ze zich als een echo in een ander
akkoord of met een verschillend timbre.

Soms is er slechts sprake van een
kleine accentverschuiving of wordt er een subtiele toevoeging zichtbaar.
Er
ontstaat een relatie zowel tussen de dingen onderling als met de
omgeving.

More FIX on the NET @ FIX University Cultural Campus

No hay comentarios:

Archivo del blog